טכנידור הדרכות סמארטפונים

כניסה למערכת הניהול

Quote

החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה כפי שיש סבורים. כל מעשה האדם
היו קודם לכן חלום ויהיו אחר כך לחלום

~ בנימין זאב הרצל ~
Next